Bygg & Renovering
 

PG Bygg anlitas av såväl stora fastighetsägare som privatpersoner för allt från enklare uppfräschningar och ombyggnationer till totalrenoveringar.  
Vi åtar oss lika väl att hålla i hela projektet och då koordinera med övriga entreprenörer som att vi ingår och är en del av ett projektteam. 
När vi håller i helheten är projektkalendern central. Vi arbetar efter givna branschnormer och strikta projektplaner.
I vårt team finns:
Snickare
Målare
Golvläggare
Ventilation
Sanerare

El
 

Vi utför installationer för alla typer av ändamål, det innebär att vi åtar oss alltifrån mindre enskilda installationer till utförandeentreprenader. Men även felsökningar, reparationer, servicearbeten  och mindre om-/till-/nybyggnationer.

Vi hanterar bland annat:

  • tele- och datakommunikation
  • installation av larm och kameraövervakning
  • data- och fibernät
  • alla sorters belysningsarmaturer
     

Fastighet -
drift, skötsel, tillsyn

Att förvalta fastigheten är A och O och i grunden bottnar det sig i tydliga rutiner och klara gränsdragningar kring vem som ansvarar för vad. 
Vårt ärendehanteringssystem loggar alla händelser som rör den aktuella fastigheten och gör det enkelt att såväl följa upp ärenden som att få en överblick över fastigehtens skick. Vi arbetar i nära samarbete med såväl ekonomiska som tekniska förvaltare, markentreprenörer och städbolag med det gemensamma målet att utefter varje fastighets egna specifika förutsättningar "rå om" den på bästa sätt.  

Hissar & Portar
 

Hissar och portar är två av de viktigaste och mest utsatta funktionerna i en fastighet. Båda bara måste fungera samtidigt som användare ofta är relativt ovarsamma med dem.
Vi arbetar med såväl serviceavtal som moderninseringar av hissar och portar.

Vår långa erfarenhet och breda kompetens gör att vi kan hissar och portars olika egenheter, upphängnings-former och drivmoment.

Grunden i ett serviceavtal är den löpande skötseln och underhållet. Vi ser hissen som en investering och genom kontinuerligt underhåll skapas förutsättningar för god ekonomi och hög driftsäkerhet.